• Audyt energetyczny infrastruktury IT

  Firma Grinfinity specjalizuje się w wykonywaniu audytu energetycznego infrastruktury IT. Nasze kompetencje i doświadczenie z przeprowadzonych audytów pozwolą w szybki i bezpieczny sposób zweryfikować efektywność użytkowania infrastruktury IT w organizacji, pozwoli zweryfikować poziom możliwych oszczędności oraz wykryć anomalie i niewłaściwe praktyki w użytkowaniu sprzętu IT.

 • Na czym polega

  Naszej weryfikacji podlegają komputery, notebooki i monitory. Do wykonania audytu wykorzystane zostaje autorskie oprogramowanie Grinfy instalowane na wybranych i reprezentatywnych dla organizacji komputerach za pomocą usługi Active Directory. Instalacja jest szybka i łatwa. Dostęp do aplikacji i bieżących raportów jest poprzez przeglądarkę internetową. Nasza aplikacja jest w pełni bezpieczna. Podczas audytu nie zapisujemy danych wrażliwych.

 • Co weryfikujemy

  W pierwszej kolejności weryfikujemy charakter pracy poszczególnych stanowisk z uwzględnieniem specyfiki pracy poszczególnych działów w firmie. Weryfikujemy zużycie energii poszczególnych komputerów i monitorów, sprawdzamy liczbę oraz długość przerw w pracy. Weryfikujemy aktualne ustawienia polityk oszczędnościowych oraz ich skuteczność działania. Wykrywamy anomalie w użyciu infrastruktury IT w tym pozostawione włączone i nieużytkowane komputery na noc. Na koniec nasza aplikacja pokazuje potencjał możliwych oszczędności z wykorzystaniem oprogramowania Grinfy.

 • Jakie są korzyści

  Audyt infrastruktury IT umożliwia w pierwszej kolejności weryfikację aktualnego stanu infrastruktury IT w zakresie zużycia energii. Odbiorca otrzymuje pełną informację o zużyciu energii przez poszczególne komputery z uwzględnieniem charakteru pracy poszczególnych działów oraz potencjał możliwych oszczędności z wykorzystaniem oprogramowania Grinfy. Dodatkowo odbiorca otrzymuje informacje o aktualnej konfiguracji polityk energetycznych na poszczególnych komputerach wraz ze sprawdzeniem skuteczności ich działania oraz kompletną informację o anomaliach w użytkowaniu komputerów w tym zestawienie komputerów zostawionych włączonych na noc.

 • Kwestie handlowe

  Kamil Nawrocki +48 603 313 042, kamil.nawrocki@grinfinity.com
 • Kwestie techniczne

  Marcin Adamski +48 693 918 031, marcin.adamski@grinfinity.com