Data publikacji: 07.06.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oprogramowania oraz budowa rozwiązania sprzętowego do pomiaru poboru energii.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest w pliku zapytanie_ofertowe

Architektura planowanego oprogramowania została przedstawiona w pliku Architektura_Grinfy