• Project

  Od początku rewolucji informatycznej duża ilość energii elektrycznej jest pochłaniana przez infrastrukturę i urządzenia obliczeniowe, takie jak: komputery oraz serwery w centrach danych. Każdego dnia wszystkie komputery na całym świecie zużywają ponad 700k MWh energii. Równocześnie, centra obliczeniowe pochłaniają około 3% całkowitego zużycia energii w skali całego świata, co odpowiada za ok. 2% emisji gazów cieplarnianych. Większość infrastruktury IT jest używana przez przedsiębiorstwa, stąd poszukują one sposobów ograniczenia zużycia energii z przyczyn ekonomicznych i społecznych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom stworzyliśmy Grinfy, aplikację wspomagającą zarządzanie efektywnością energetyczną infrastruktury IT. Efektem prac naszych ekspertów jest powstanie zaawansowanych algorytmów wykraczających poza metody oferowane przez współczesne systemy operacyjnej oraz rozwiązania konkurencyjne. W swojej obecnej wersji, Grinfy jest w stanie zarządzać dużą liczbą komputerów stacjonarnych oraz urządzeń podłączonych za pomocą inteligentnych gniazdek, znacząco redukując zużycie energii (średnio o 30%), wykrywać anomalie oraz wykonywać zadania związane z zarządzaniem energią, w tym audyty energetyczne. W niniejszym projekcie GrinfyDC zamierzamy opracować studium wykonalności i model wdrożeniowy tej nowatorskiej technologii. GrinfyDC ma strategiczne znaczenie dla naszej Spółki, ponieważ pozwoli rozwinąć i ukończyć pracę nad naszym rozwiązaniem, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów.

 • Project
 • Cel Projektu

  Celem projektu jest opracowanie szczegółowego studium wykonalności zawierającego precyzyjnie zdefiniowane aspekty techniczne wykonalności projektu oraz ocenę zapotrzebowania na produkt, wraz ze szczegółowym planem biznesowym, analizą mocnych i słabych stron, na potrzeby komercjalizacji rozwiązania GRINFYDC. Rezultatem opracowania rozbudowanego studium wykonalności będzie rozszerzenie bazowego rozwiązania poprzez dostarczenie przedsiębiorstwom oraz instytucjom publicznym efektywnego narzędzia IT służącego do zarządzania w spójny sposób infrastrukturą IT z uwzględnieniem małych oraz średnich centrów obliczeniowych tak, aby możliwe było prowadzenie koherentnej polityki zarządzania zużyciem energii na poziomie całej organizacji.

 • Planowane efekty

  Opracowanie studium wykonalności w języku angielskim
 • Wydatki kwalifikowane

  300 000 zł
 • Dofinansowanie UE

  210 000 zł (70%)

www.dreamsart.pl